Evénements TAG

 

Samedi  1er mai, 17h30, (lieu à définir)

Dimanche 6 juin, 10h30,  ( lieu à définir)

Samedi  3 juillet 2021, 17h30,  (lieu à définir)

Dimanche  8 août, 10h30,  ( lieu à définir)

Samedi  4 septembre 2021, 17h30, ( lieu à définir)

Dimanche  3 octobre, 10h30, ( lieu à définir)

Samedi  13 novembre 2021, 17h30, ( lieu à définir)

Dimanche  5 décembre, 10h30, ( lieu à définir)

Samedi  8 janvier 2022, 17h30, ( lieu à définir)